Skip to:

13 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży.

Rzecznik przedstawił Ministrowi Zdrowia postulaty, jakie zgłaszali mu przedstawiciele środowiska stomatologów dziecięcych, m.in.: określenia zakresu i charakteru działań profilaktycznych, skierowanych do dzieci; prawidłowej wyceny procedur medycznych, dokumentowania wykonanych świadczeń oraz zmniejszenia nierówności w dostępności leczenie dentystycznego. Marek Michalak przypomniał też o koncepcji utworzenia mobilnych ekip stomatologicznych. Tzw. dentobusy, będące własnością samorządów wojewódzkich, miałyby możliwość dotarcia do szkół położonych nawet w najdalszych zakątkach naszego kraju - podkreślił Rzecznik Praw Dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

13 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży.