Skip to:

24 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka w sprawie dostępu dzieci i młodzieży do opieki stomatologicznej.

Rzecznik Praw Dziecka wskazał, że dotychczasowe efekty działań podejmowanych na rzecz poprawy stanu jamy ustnej dzieci i młodzieży są niedostateczne, a stan uzębienia dzieci zły. Stomatologia dziecięca została wpisana na listę dziedzin priorytetowych medycyny, lecz nie zachęciło to dostatecznie dentystów do podejmowania się leczenia dzieci. Nadal wycena świadczeń stomatologicznych dla dzieci jest niższa od wyceny świadczeń dla dorosłych, choć dzieci są specyficznym pacjentem, wymagającym większej troski. W efekcie wiele dzieci trafia do stomatologa dopiero wówczas, gdy dolegliwości bólowe wymagają interwencji medycznej.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka w celu uzyskania realnej poprawy stanu uzębienia dzieci i młodzieży konieczne jest uzupełnienie koszyka świadczeń stomatologicznych dla dzieci o wybrane zabiegi lecznicze i profilaktyczne, w tym badania diagnostyczne.

Bardzo ważne jest także racjonalne wykorzystanie aktywności samorządów lokalnych działających na rzecz zapewnienia opieki stomatologicznej dla dzieci. Rzecznik wskazał na konieczność rozwiązania szczegółowych zagadnień dotyczących opieki stomatologicznej, zwłaszcza dostępność do tego rodzaju leczenia dla dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci, które doznały urazów zębów.

Zaapelował do Ministra Zdrowia o podjęcie pilnych działań na rzecz realizacji zgłoszonych propozycji zmian.  

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa NFZ