Skip to:

W związku z niepokojącymi sygnałami, jakie napływają do Rzecznika Praw Dziecka o przypadkach pogryzień dzieci przez psy, Marek Michalak w wystąpieniu z 25 listopada 2011 roku zwrócił uwagę Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Komendantów Wojewódzkich Policji na niebezpieczeństwa związane z tym problemem.

Rzecznik, zwracając się do organów jednostek samorządu terytorialnego, przypomniał że to właśnie one są odpowiedzialne za uchwalenie regulaminu obowiązującego właścicieli psów.

W wystąpieniu do Komendantów Wojewódzkich Policji Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się natomiast z prośbą o informacje na temat aktualnie realizowanych programów profilaktycznych - w zakresie pogryzień przez psy - kierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych oraz planowanych w 2012 roku inicjatywach w tym zakresie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Komendantów Wojewódzkich Policji

W związku z niepokojącymi sygnałami, jakie napływają do Rzecznika Praw Dziecka o przypadkach pogryzień dzieci przez psy, Marek Michalak w wystąpieniu z 25 listopada 2011 roku zwrócił uwagę Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Komendantów Wojewódzkich Policji na niebezpieczeństwa związane z tym problemem.