Skip to:

26 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w 93. Posiedzeniu Sejmu VII kadencji. Podczas posiedzenia rozpatrywane było sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Posłowie głosowali za przyjęciem projektu 27 maja 2015 roku.

Zgodnie z przedstawionym projektem (postulowanym przez Rzecznika Praw Dziecka) sąd nie będzie musiał ograniczać władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, jeśli nie będzie porozumienia co do sposobu jej wykonywania. Dodatkowo jeśli rodzice przedstawią zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, sąd będzie mógł rozważyć  pozostawienie obu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej. Dopiero stwierdzenie, że wymagałoby tego dobro dziecka, będzie podstawą zawieszenia, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Dzięki nowelizacji w polskim prawie pojawi się po raz pierwszy pojęcie „prawo dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców”, o co wielokrotnie postulował Rzecznik Praw Dziecka.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 maja 2015 r. przeprowadził trzecie czytanie (uchwalił) ustawę  o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

(BRPD/sejm.gov.pl)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w Sejmie - tekst