Skip to:

13 sierpnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Adrianem Drdzeniem z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Sosnowcu, pomysłodawcą programu profilaktycznego „Kraina Świetlików” oraz dr. Tomaszem Iwańskim twórcą formularza i procedury „Niebieski Miś”. Spotkanie dotyczyło wprowadzenia na Śląsku programu pilotażowego „Niebieski Miś”, który ma pomóc chronić dzieci, doświadczające przemocy lub będące jej świadkami. Marek Michalak wyraził zgodę na objęcie programu honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. W spotkaniu uczestniczyła także Renata Durda kierowniczka „Niebieskiej Linii”, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Formularza „Niebieski Miś” ma ochronić dziecko doświadczające przemocy przed wielokrotnym relacjonowaniem okoliczności zdarzenia. Towarzyszące mu procedury ułatwiają lekarzowi przekazanie najważniejszych informacji o stanie zdrowia dziecka policji. Formularz usprawnia także ewidencjonowanie takich przypadków oraz stanowi rzeczowy dowód dla policji przy przygotowaniu zarzutów dla podejrzanego lub sprawcy. Może być stosowany zarówno w dokumentowaniu nowych przypadków, jak i dzieci już hospitalizowanych. Jest także pomocny w pracy o charakterze socjalnym.