Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 29 lipca 2011 roku do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka z prośbą o wprowadzenie zmiany do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, polegającej na niewliczaniu dodatku z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka z niepełnosprawnością do dochodu, od którego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Zgodnie z przepisami Ustawy z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm), dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością traktowany jest jako dochód. Tymczasem świadczenie to, podobnie jak zasiłki pielęgnacyjne - wg przepisów niewliczane do dochodu - mają wspólne cele: zapewnie dziecku z niepełnosprawnością dodatkowych środków utrzymania na pokrycie zwiększonych wydatków, wynikających ze złego stanu zdrowia. W opinii Marka Michalaka istotne podobieństwa obu świadczeń przemawiają więc za ich jednakowym traktowaniem przy ustalaniu dochodu w sprawach o przyznanie dodatków mieszkaniowych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Infrastruktury

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 29 lipca 2011 roku do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka z prośbą o wprowadzenie zmiany do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, polegającej na niewliczaniu dodatku z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka z niepełnosprawnością do dochodu, od którego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego.