Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił 4 kwietnia 2012 roku Ministrowi Edukacji Narodowej Krystynie Szumilas wnioski z badań w zakresie przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie uczniów w wieku 6 lat.

W badaniach zostały poruszone m.in. problemy związane z liczebnością uczniów w oddziale szkolnym, organizacją sali lekcyjnej i jej wyposażeniem, dostępem do placu zabaw, pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a także z opieką świetlicową.

Rzecznik Praw Dziecka ma nadzieję, iż wnioski z badań zostaną uwzględnione przez resort edukacji w realizowanej polityce oświatowej, w kontekście zmiany, polegającej na obniżeniu wieku spełniania obowiązku szkolnego do lat 6.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił 4 kwietnia 2012 roku Ministrowi Edukacji Narodowej Krystynie Szumilas wnioski z badań w zakresie przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie uczniów w wieku 6 lat.