Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 4 sierpnia 2010 roku do Ministrów - Edukacji Narodowej Katarzyny Hall oraz Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o przedstawienie informacji na temat realizacji i kontroli programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". O przeprowadzenie kontroli tego programu - w roku szkolnym 2010/2011 - Rzecznik zaapelował do Głównego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Wojtyły.

Powodem zainteresowania Rzecznika tą kwestią są wyniki raportu NIK z kontroli realizacji Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w latach 2006-2009 w gminach woj. małopolskiego. Zastrzeżenia inspektorów wzbudziła jakość serwowanych posiłków. Zbyt duża liczba placówek szkolnych zamiast gorących dań preferowała drożdżówki i kanapki, natomiast tam, gdzie podawano ciepłe posiłki - nie przywiązywano wagi do ich wartości kalorycznej i odżywczej.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 4 sierpnia 2010 roku do Ministrów - Edukacji Narodowej Katarzyny Hall oraz Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o przedstawienie informacji na temat realizacji i kontroli programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". O przeprowadzenie kontroli tego programu - w roku szkolnym 2010/2011 - Rzecznik zaapelował do Głównego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Wojtyły.