Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 23 listopada 2010 roku do Ministra Finansów Jana Vincenta Rostowskiego o udzielenie informacji, czy i jakie działania zostaną podjęte w celu zminimalizowania finansowego obciążenia rodziców, które wywoła objęcie podstawową stawką VAT odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego.

Wystąpienie Rzecznika do Ministra Finansów związane jest z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-49/09. Wynika z niego, że Polska - stosując obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 7% w stosunku do dostaw, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego - uchybiła zobowiązaniom wynikającym z przepisów prawa UE. Taka sytuacja może skutkować potrzebą zmiany ustawy o podatku od towarów i usług i spowodować wzrost cen tego produktów odzieżowych dla najmłodszych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Finansów

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 23 listopada 2010 roku do Ministra Finansów Jana Vincenta Rostowskiego o udzielenie informacji, czy i jakie działania zostaną podjęte w celu zminimalizowania finansowego obciążenia rodziców, które wywoła objęcie podstawową stawką VAT odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego.