Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 27 października 2011 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych, które zapewnią prawo do zasiłku rodzinnego lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego rodzicom korzystającym z prorodzinnej ulgi podatkowej.

Do Rzecznika Praw Dziecka coraz częściej trafiają skargi od rodziców, którzy w następstwie skorzystania z takiej ulgi pozbawieni zostali prawa do zasiłku rodzinnego, bądź świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponieważ ulga odliczana jest od podatku, skorzystanie z niej powoduje wzrost dochodu netto, co może doprowadzić do utraty prawa do wskazanych świadczeń. Celem wprowadzenia ulgi prorodzinnej było wspieranie rodzin poprzez system podatkowy, natomiast w efekcie skorzystania z tego odliczenia niektóre osoby zostały pozbawione prawa do świadczeń - podkreślił w wystąpieniu Marek Michalak.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 27 października 2011 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych, które zapewnią prawo do zasiłku rodzinnego lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego rodzicom korzystającym z prorodzinnej ulgi podatkowej.