Skip to:

20 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o rozważenie możliwości zmiany art. 182 ze zn. 3 Kodeksu pracy i uzależnienie wymiaru urlopu ojcowskiego od liczby urodzonych dzieci podczas jednego porodu.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami pracownik (ojciec wychowujący dziecko) ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni - w latach 2010-2011 wymiar urlopu wynosi 1 tydzień - niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. W odniesieniu do matki dziecka, Kodeks pracy wprowadza zróżnicowanie wymiaru urlopu macierzyńskiego w zależności od liczby dzieci, które przyszły na świat w trakcie jednego porodu. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka taka sytuacja może być przejawem dyskryminacji prawnej ojców i dlatego zwrócił się do Ministra Polityki i Polityki Społecznej o analizę problemu i ewentualną zmianę odpowiednich przepisów.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

20 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o rozważenie możliwości zmiany art. 182 ze zn. 3 Kodeksu pracy i uzależnienie wymiaru urlopu ojcowskiego od liczby urodzonych dzieci podczas jednego porodu.