Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował 17 listopada 2010 roku wystąpienie generalne do przewodniczących sejmowych Komisji: Polityki Społecznej i Rodziny - Sławomira Piechoty oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - Bronisława Dutki, w którym przedstawił wnioski z badania przeprowadzonego w tzw. klubach dziecięcych.

Marek Michalak liczy, iż wnioski i uwagi z badania w prywatnych formach opieki zostaną wykorzystane w pracach Komisji nad ustawą o opiece nad małym dzieckiem. Rzecznik Praw Dziecka zapowiedział, iż prace Komisji będzie śledził ze szczególnym zainteresowaniem, gdyż problem dotyczy realizacji prawa najmłodszych dzieci do wysokiej jakości opieki, wychowania i wczesnej edukacji.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczących Komisji: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował 17 listopada 2010 roku wystąpienie generalne do przewodniczących sejmowych Komisji: Polityki Społecznej i Rodziny - Sławomira Piechoty oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - Bronisława Dutki, w którym przedstawił wnioski z badania przeprowadzonego w tzw. klubach dziecięcych.