Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 16 lutego 2011 roku do Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Jana Orgelbranda w sprawie wymagań sanitarno-higienicznych w przedszkolach.

Na początku roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o wypracowania standardów sanitarnych dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, przede wszystkim w zakresie wielkości powierzchni sali przypadającej na dziecko oraz zapewnienia wychowankom odpowiedniej liczby urządzeń sanitarnych. W odpowiedzi resortu edukacji znalazły się zapewnienia - z którymi nie może zgodzić się Rzecznik Praw Dziecka - iż aktualne przepisy prawa oświatowego gwarantują już bezpieczne i higieniczne warunki w placówkach. Niepokój Marka Michalaka wzbudziła również informacja o planach liberalizacji wymogów higieniczno-sanitarnych względem przedszkoli, dlatego Rzecznik zwrócił się do Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego o opinię na temat propozycji MEN.

Wystąpienie do Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 16 lutego 2011 roku do Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Jana Orgelbranda w sprawie wymagań sanitarno-higienicznych w przedszkolach.