Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 2 grudnia 2010 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o informacje na temat prac, dotyczących sposobu i zakresu wspierania gmin w finansowaniu edukacji przedszkolnej.

Marek Michalak wyraził zadowolenie z informacji o podjęciu przez resort edukacji prac w kierunku wsparcia finansowego gmin w prowadzeniu przedszkoli. Rzecznik Praw Dziecka przypomniał również, że w lutym tego roku zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o rozważenie możliwości wprowadzenia współfinansowania przedszkoli - oraz innych form wychowania przedszkolnego - z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. W opinii Rzecznika takie zmiany mogą pozytywnie wpłynąć na zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 2 grudnia 2010 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o informacje na temat prac, dotyczących sposobu i zakresu wspierania gmin w finansowaniu edukacji przedszkolnej.