Skip to:

29 listopada 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas o ponowne skierowanie do Rady Ministrów wniosku o wycofanie zastrzeżeń do Konwencji o Prawach Dziecka.

20 listopada br. minęła 52. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Deklaracji Praw Dziecka oraz 22. rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W związku z tymi rocznicami Rzecznik Praw Dziecka ponownie zaapelował o wycofanie przez Polskę zastrzeżeń do Konwencji - wniosek w tej sprawie Marek Michalak wystosował do Ministra Edukacji Narodowej już w styczniu 2009 roku.

Zastrzeżenie do art. 7 Konwencji o Prawach Dziecka pozostaje bezpodstawne w świetle polskich przepisów, które przyznają osobie przysposobionej prawo wglądu w akta stanu cywilnego. Podobna sytuacja dotyczy art. 38 wspomnianej Konwencji. W tym wypadku przepisy polskie lepiej chronią osoby małoletnie jeśli chodzi o kwestie dolnego limitu, od którego dopuszczalne jest powołanie do odbycia służby wojskowej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

29 listopada 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas o ponowne skierowanie do Rady Ministrów wniosku o wycofanie zastrzeżeń do Konwencji o Prawach Dziecka.