Skip to:

20 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o doprecyzowanie przepisów w zakresie organizacji i nadzoru wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Zmiany w ostatniej nowelizacji rozporządzenia - dotyczącego powyższej kwestii - wywołały szereg wątpliwości co do organizacji i nadzoru nad wypoczynkiem dzieci na półkoloniach czy wczasach w mieście. Potwierdzali to sami organizatorzy wypoczynku oraz Kuratorzy Oświaty, do których w okresie wakacji zwracał się Rzecznik. W wystąpieniu do Minister Katarzyny Hall Marek Michalak przedstawił również własne wnioski z przeprowadzonych w tym roku kontroli miejsc letniego wypoczynku.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

20 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o doprecyzowanie przepisów w zakresie organizacji i nadzoru wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.