Skip to:

23 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina w sprawie wysłuchiwania dziecka przez sąd w postępowaniu cywilnym.

Analiza prowadzonych przez Rzecznika spraw - szczególnie rozwodowych, ale też opiekuńczych - prowadzi do wniosku, że sądy prowadzące postępowania zbyt rzadko korzystają z wysłuchania zdania dziecka, mimo spełnienia przesłanek wymienionych odpowiednio w przepisach art. 2161 k.p.c. i art. 576 § 2 k.p.c. Tymczasem instytucja ta stanowi bardzo ważny krok na drodze do realizacji interesów dziecka.

Głos dziecka jest tak samo ważny, jak głos osoby dorosłej - podkreśla Rzecznik Praw Dziecka. W sprawach dotyczących bezpośrednio sytuacji małoletniego, niejednokrotnie ważniejszy - dodaje. Jak zauważa Marek Michalak dziecko ma prawo do przedstawiania własnych poglądów w sprawach, które go dotyczą i zawsze powinno zostać wysłuchane: Niezwykle ważne pozostaje umożliwienie małoletniemu korzystania z przysługujących mu praw. Nie oznacza to oczywiście, że osoby odpowiedzialne za dziecko lub organy władzy publicznej mają bezkrytycznie wsłuchiwać się w jego wolę i spełniać wszystkie jego życzenia. Ze względu jednak na szacunek do dziecka i poszanowanie jego godności, jako dorośli zobowiązani jesteśmy nie tylko umożliwić dziecku swobodne wyrażanie myśli, ale także z uwagą i rozwagą powinniśmy go wysłuchać, starając się zrozumieć jego sytuację - zaznaczył Rzecznik Praw Dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

23 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina w sprawie wysłuchiwania dziecka przez sąd w postępowaniu cywilnym.