Skip to:

27 lutego 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny spotkał się z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeuszem Jędrzejczykiem.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami kontynuowano analizę wskazań i możliwości poprawy opieki stomatologicznej nad dziećmi w Polsce. Rzecznik Praw Dziecka przypomniał Prezesowi NFZ swoje propozycje dotyczące poprawy poziomu opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży. Jako warunek niezbędny do zrealizowania tego postulatu Rzecznik wymienił wydzielenie puli środków finansowych, przekazanych na leczenie dzieci, wskazując na uniemożliwienie przenoszenia ich na leczenie dorosłych.

Prezes NFZ potwierdził możliwość zabezpieczenia ze środków publicznych opieki stomatologicznej dla dzieci, jeżeli nie w gabinetach szkolnych, to w gabinetach dostępnych dla szkół.

Tadeusz Jędrzejczyk przedstawił także wstępną informację, dotyczącą analizy sytuacji w stomatologii dzieci i młodzieży. Ogółem w Polsce działają 664 gabinety szkolne. Najwięcej takich gabinetów znajduje się w województwach lubelskim (162), kujawsko-pomorskim (79), warmińsko-mazurskim (50); najmniej - w podlaskim (9) i śląskim (14). Całościowy raport powstanie w ciągu miesiąca i zostanie przekazany Rzecznikowi.

Ponadto w rozmowie podjęto aktualne problemy psychiatrii dzieci i młodzieży, wykorzystania dla dzieci bazy sanatoriów oraz zapewnienia w szkołach opieki zdrowotnej, świadczonej przez pielęgniarki szkolne.