Skip to:

20 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o podjęcie działań, które przyczynią się do wzrostu aktywności ruchowej dzieci i młodzieży i zwiększą frekwencję uczniów na lekcjach wychowania fizycznego w szkołach.

Z roku na rok zmniejsza się liczba uczniów aktywnie uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego - napisał w wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka. Zdaniem Marka Michalaka taka sytuacja spowodowana jest nietrafnie dobranym programem tych zajęć i mało atrakcyjnymi formami ich prowadzenia, wadliwym systemem oceniania osiągnięć uczniów, niewłaściwą postawą nauczycieli oraz - w części przypadków - niedostatecznym nadzorem dyrektora szkoły nad ich pracą. W opinii Rzecznika, by rozwiązać powyższy problem, konieczne jest m.in. wprowadzenie zmian systemu oceniania osiągnięć uczniów z tego przedmiotu, by stopnie nie wynikały z wyników sportowych, ale też chęci uczestnictwa w zajęciach. Konieczne jest też wskazanie w sposób wymierny (także w odniesieniu do ucznia mniej sprawnego ruchowo), przy jakim wysiłku i wkładzie pracy w wykonywanie zadań, może on uzyskiwać coraz wyższe oceny z tego przedmiotu, łącznie z otrzymaniem tej najwyższej - celującej - podkreślił Rzecznik Praw Dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

20 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o podjęcie działań, które przyczynią się do wzrostu aktywności ruchowej dzieci i młodzieży i zwiększą frekwencję uczniów na lekcjach wychowania fizycznego w szkołach.