Skip to:

28 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego i Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z propozycją zmian w przepisach prawa, mających na celu zagwarantowanie pełniejszej ochrony praw dzieci.

W opinii Rzecznika Praw Dziecka zasadne jest, aby spod instytucji zatarcia skazania zostały wyłączone przestępstwa przeciwko małoletnim z użyciem przemocy - o co Marek Michalak wnioskował do Ministra Sprawiedliwości.

Natomiast w wystąpieniu do Ministra Edukacji Narodowej Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na konieczność rozszerzenia kręgu nauczycieli zobligowanych do przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności - na nauczycieli ze szkół i przedszkoli niepublicznych

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej