Skip to:

31 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz oraz Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Kozłowskiej w sprawie organizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży.

Rzecznik Praw Dziecka kolejny już raz podkreślił konieczność podjęcia działań, które poprawią sytuację w tym obszarze ochrony zdrowia. Przypomniał również, że kilkakrotnie zwracał się o uznanie psychiatrii dzieci i młodzieży za priorytetową dziedzinę medycyny. Postulat ten, w obliczu istniejącego niedoboru specjalistów z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży oraz rozpoznanej skali potrzeb udzielania pomocy psychiatrycznej jest w opinii Marka Michalaka wciąż aktualny.

Rzecznik wystąpił do Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Kozłowskiej z prośbą o sprawdzenie, czy we wszystkich szpitalach psychiatrycznych, w których przebywają małoletni pacjenci, został powołany i funkcjonuje szpitalny rzecznik praw pacjenta - taki obowiązek przewiduje ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

Rola rzeczników jest szczególnie ważna w placówkach, w których funkcjonują oddziały z warunkami wzmocnionego zabezpieczenia, czyli tzw. oddziały sądowe, w których małoletni przebywają na mocy postanowienia sądu. Skomplikowana sytuacja izolacji małoletnich i ich ograniczony kontakt z dorosłymi - poza personelem medycznym oddziału - oraz poddanie rygorowi wynikającemu ze specyfiki terapii, mogą prowadzić do tolerowania zachowań noszących znamiona naruszania praw dziecka i pacjenta. W takim przypadku możliwość kontaktu pacjentów z rzecznikiem oraz podejmowanie przez niego działań wyjaśniających i kontrolnych jest niezwykle potrzebne. Tymczasem, jak wynika z informacji Rzecznika Praw Dziecka, w jednym z największych szpitali psychiatrycznych - w Starogardzie Gdańskim - stanowisko to nie jest obsadzone.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Rzecznika Praw Pacjenta

Depesza PAP

31 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz oraz Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Kozłowskiej w sprawie organizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży.