Skip to:

13 stycznia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Podczas posiedzenia przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ustawy uwzględniła wnioski Rzecznika Praw Dziecka, w których postulował m. in. o ograniczenie liczebności klas oraz zmiany systemu oceniania.