Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 28 listopada 2011 roku do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka z prośbą o sprawdzenie, czy nadawcy telewizyjni wywiązują się z obowiązków dotyczących ochrony małoletnich widzów.

Autorzy skarg, jakie dotarły do Rzecznika, zauważyli, że nadawcy telewizyjni wybierają drastyczne fragmenty audycji (np. filmu), do której obejrzenia zachęcają zwiastuny bardzo często emitowane w bezpośrednim sąsiedztwie innych programów dla małoletnich widzów. Zdaniem Marka Michalaka taka praktyka może narażać małoletnich widzów na niespodziewane zetknięcie się ze scenami budzącymi lęk lub wywołującymi inne - przykre dla dziecka - uczucia, a także narusza § 7 Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie kwalifikowania audycji (…) (Dz. U. Nr 130, poz. 1089).

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 28 listopada 2011 roku do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka z prośbą o sprawdzenie, czy nadawcy telewizyjni wywiązują się z obowiązków dotyczących ochrony małoletnich widzów.