Skip to:

30 sierpnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP, podczas którego odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

Na posiedzeniu Komisji odbyło się również pierwsze czytanie projektów uchwał dotyczących innych proponowanych patronów roku 2012 - Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz ks. Piotra Skargi. Komisja przyjęła projekt uchwały okolicznościowej, ustanawiającej rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

W przyszłym roku przypada setna rocznica uruchomienia Domu Sierot - sierocińca dla dzieci założonego przez Janusza Korczaka i Stefanię Wilczyńską przy ul. Krochmalnej 92 (obecnie Jaktorowskiej 6) oraz 70 lat od tragicznej śmierci Korczaka w obozie zagłady w Treblince. Z wnioskiem o ustanowienie roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka wystąpił do Marszałka Sejmu RP Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

30 sierpnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP, podczas którego odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka.