Skip to:

W dniach 2-3 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Sztokholmie w konferencji pt. „Dzieciństwo wolne od kar cielesnych – zmiana polityki i legislacji”. Uczestnikami wydarzenia byli m.in.: Królowa Szwecji Sylwia, szwedzka Minister ds. Dzieci i Osób Starszych Maria Larson, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego Rady Europy ds. Przemocy Wobec Dzieci Marta Santos Pais, zastępca Sekretarza Generalnego Rady Europy Gabriella Battani-Dragoni, Thomas Hammarberg były Komisarz Praw Człowieka Rady Europy.

Celem spotkania było zainicjowanie międzynarodowego dialogu pomiędzy interesariuszami wysokiego szczebla, twórcami polityki i ekspertami, zajmującymi się kwestiami wprowadzenia legislacji, zakazującej stosowania kar cielesnych. Goście zaproszeni na konferencję reprezentowali kraje, które wprowadziły legislację zakazującą stosowania kar cielesnych, bądź są zainteresowane wprowadzeniem takich zmian. Poruszono także temat przestrzegania praw dziecka na Ukrainie. Ważne miejsce w rozmowie zajęła rdzenna pedagogika Janusza Korczaka i Order Uśmiechu, którego królowa Sylwia jest Kawalerem.

W Szwecji Rzecznik spotkał się także z Ambasadorem RP Adamem Hałacińskim oraz Konsul RP Barbarą Sośnicką. Celem spotkania było omówienie sytuacji dzieci obywateli polskich przebywających w Szwecji. Marek Michalak odwiedził również Rzecznika Praw Dziecka Królestwa Szwecji Fredrika Malmberga, z którym rozmawiał o rasizmie i dyskryminacji wśród młodych ludzi oraz sprawach kierowanych do Rzecznika przez obywateli polskich zamieszkałych zagranicą. Rozmowa dotyczyła również kompetencji przysługujących szwedzkiemu Rzecznikowi oraz propozycji wspólnych działaniach obu Rzeczników na rzecz ochrony i promowania praw dziecka. Rzecznicy dyskutowali także o trudnej sytuacji dzieci na Ukrainie i możliwych rozwiązaniach wspierających ukraińską instytucję Rzecznika Praw Dziecka.

Podczas pobytu w Sztokholmie Marek Michalak rozmawiał z Królową Szwecji Sylwią o przestrzeganiu praw dziecka na świecie oraz zapobiegania stosowaniu kar cielesnych. Rzecznik Praw Dziecka spotkał się również z dziećmi i nauczycielami ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Sztokholmie, z którymi debatował na temat praw przysługujących dzieciom oraz przedstawił zakres kompetencji polskiego Rzecznika. Opowiedział również o swojej pracy i typie podejmowanych spraw. Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył także w spotkaniu z Polską Radą Kultury, na którym omawiał sprawy dotyczące Polonii w Szwecji.