Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 4 kwietnia 2012 roku do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o wprowadzenie zmian do projektu nowelizacji przepisów regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym m.in. przewodnika turystycznego, pilota wycieczek oraz trenera lub instruktora sportu.

Marek Michalak przedstawił swoje uwagi do propozycji, które mogą doprowadzić do sytuacji powierzenia dziecka pod opiekę osoby nie tylko niekompetentnej, ale być może także wcześniej karanej za przestępstwa umyślne, nie związane z wykonywanym zawodem, a naruszające dobro dziecka. W ocenie Rzecznika zarówno kwalifikacje, jak i niekaralność osób pracujących z dziećmi, powinny być weryfikowane, a nie podlegać tylko ocenie opinii publicznej lub sytuacji na rynku pracy.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 4 kwietnia 2012 roku do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o wprowadzenie zmian do projektu nowelizacji przepisów regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym m.in. przewodnika turystycznego, pilota wycieczek oraz trenera lub instruktora sportu.