Skip to:

28 października 2010 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Czysty Las". Wziął w nim udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który objął patronatem honorowym to przedsięwzięcie.

Do konkursu pod opieką ponad 2 tys. nauczycieli przystąpiło 116 tys. uczniów z placówek oświatowych wszystkich typów. Wspierało ich ponad 1000 pracowników lasów. Celem konkursu, odbywającego się od 6 lat, jest poprawa czystości polskich lasów, promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie, a także edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.

Rzecznik Praw Dziecka, składając gratulacje wyróżnionym podkreślił, iż las jest bardzo ważnym miejscem dla najmłodszych. Przebywanie w nim daje zdrowie, umożliwia poznawanie przyrody i bezpośrednią styczność z nią. Życzył najmłodszym by korzystali z czystych lasów.

Jak mówił prof. Tomasz Borecki i prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu w naszym kraju lasów przybywa, mamy ich już 2,5 mln ha. Dzięki leśnikom zmienia się też ich jakość, bowiem przybywa lasów liściastych.

28 października 2010 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Czysty Las". Wziął w nim udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który objął patronatem honorowym to przedsięwzięcie.