Skip to:

18 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o umożliwienie kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży z afazją oraz zwolnienie ich z obowiązku nauki drugiego języka obcego.

Afazja to zaburzenie, powodujące niedokształcenie mowy, objawiające się problemami w budowaniu lub rozumieniu wypowiedzi słownych. Niestety, aktualnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na tworzenie placówek i oddziałów specjalnych dla dzieci i młodzieży z takimi zaburzeniami. Do Rzecznika docierają również sygnały o problemach z uzyskaniem orzeczenia - wydawanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne - o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci z afazją. Bez takiego orzeczenia nie jest też możliwe zwolnienie z nauki drugiego języka obcego.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

18 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o umożliwienie kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży z afazją oraz zwolnienie ich z obowiązku nauki drugiego języka obcego.