Skip to:

15 września 2010 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Obok Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego uczestniczyli w nim m.in. I prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki, Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Zgromadzenie Ogólne to coroczne spotkanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w celu omówienia najważniejszych problemów wynikających z orzecznictwa Trybunału w minionym roku. Zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, Prezes Trybunału Konstytucyjnego ma ustawowy obowiązek zwołania Zgromadzenia Ogólnego, podczas którego z sędziami TK spotykają się przedstawiciele najwyższych władz państwowych.

15 września 2010 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Obok Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego uczestniczyli w nim m.in. I prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki, Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.