Skip to:

Z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Marszałka Sejmu Ewy Kopacz i Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska odbyło się 4 kwietnia 2012 roku Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W uroczystości uczestniczyli również Wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej, Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym nakłada na Prezesa TK obowiązek zwoływania Zgromadzenia Ogólnego, podczas którego z sędziami TK spotykają się przedstawiciele najwyższych władz państwowych.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego - prof. Andrzej Rzepliński - zaprezentował podczas Zgromadzenia istotne problemy wynikające z działalności i orzecznictwa Trybunału w 2011 roku. Następnie głos zabrali goście uroczystości, w tym Prezydent Bronisław Komorowski, który podkreślił, iż budowa szacunku dla państwa i dla prawa wymaga szanowania Konstytucji nawet wtedy, kiedy mamy poczucie, że coś trzeba zmienić. Prezydent podziękował wszystkim obecnym i byłym członkom Trybunału, którzy w bardzo trudnym czasie transformacji troszczyli się o majestat polskiego prawa wypełniając w najwyższym stopniu powołanie obywatelskie.

Z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Marszałka Sejmu Ewy Kopacz i Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska odbyło się 4 kwietnia 2012 roku Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W uroczystości uczestniczyli również Wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej, Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.