Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w konferencji "Czekam na rodzinę", która odbyła się 1 grudnia w Wałbrzychu. Marek Michalak uczestniczył także w obchodach rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka oraz Dnia Papieskiego w tamtejszym Zespole Szkół Integracyjnych.

Konferencję "Czekam na rodzinę" w ramach cyklu "Człowiek - Rodzina - Wychowanie" zorganizował Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wałbrzychu we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym "Integritas". Uczestniczący w spotkaniu specjaliści - m.in. psycholodzy, terapeuci, nauczyciele, sędziowie rodzinni, ale również rodzice zastępczy i adopcyjni - dyskutowali o procedurach i prawnych warunkach przysposabiania dziecka i tworzenia rodzin zastępczych.

W uroczystości w Zespole Szkół Integracyjnych - obok Rzecznika Praw Dziecka - wzięli udział przedstawiciele Związku Sybiraków oraz Stowarzyszenia Opieki nad byłymi Więźniami Politycznymi Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Na spotkanie zostali również zaproszeni przedstawiciele i opiekunowie samorządów uczniowskich wałbrzyskich gimnazjów.

Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w konferencji "Czekam na rodzinę", która odbyła się 1 grudnia w Wałbrzychu. Marek Michalak uczestniczył także w obchodach rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka oraz Dnia Papieskiego w tamtejszym Zespole Szkół Integracyjnych.