Skip to:

6 marca 2012 roku w Poznaniu odbyła się konferencja z cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Było to już piąte spotkanie w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, tym razem poświęcone zagadnieniom równości w prawach dziecka.

W spotkaniu w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza udział wzięli m. in. Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania; dr Jan Olgerbrand, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego; Elżbieta Walkowiak, Wielkopolski Kurator Oświaty; Prezydent Miasta Gniezna Jan Kowalski; prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, Prorektor ds. studenckich; Zofia Hryhowicz, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu; prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, prof. dr hab. Ewa Jarosz z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Jadwiga Bińczycka, Honorowa Prezes Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka oraz Teresa Romer, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Rozważaniom na temat równości w prawach dziecka przysłuchiwało się ponad 700 osób, ściśle wypełniając Aulę UAM. Na sali zasiedli uczniowie poznańskich szkół gimnazjalnych i liceów, przedstawiciele policji, straży granicznej oraz kuratorzy sądowi.

Pierwszą część konferencji otworzył Teatr Szkolny "Łejery" z Poznania, który zaśpiewał kilka piosenek ze swojego repertuaru, nawiązując w jednej z nich do postaci i działalności Janusza Korczaka. Następnie zaprezentowały się dzieci z Przedszkola im. Króla Maciusia I w Komornikach. Ich starsi koledzy z Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie przygotowali montaż słowno-muzyczny, w którym opowiedzieli o Starym Doktorze. Pierwszą część zamknęła inscenizacja Sądu Koleżeńskiego Janusza Korczaka w wykonaniu uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu. Uczniowie z tej szkoły poprowadzili także pierwszą część spotkania.

Sesję naukową "O równości w prawach dziecka", która stanowiła drugą część wtorkowej konferencji, poprowadziły prof. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska oraz dr Anna Basińska z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Jako pierwszy głos zabrał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który mówił o realizacji idei Janusza Korczaka i umacnianiu praw dziecka w Polsce. Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zachęcała dziewczęta, aby wykorzystywały w pełni swoje umiejętności oraz szanse i zostawały premierkami, polityczkami czy prezeskami. Następnie sędzia Teresa Romer przedstawiła akty prawne oraz artykuły Konstytucji RP, odnoszące się do równości wobec prawa, ale także zapisy, przeciwdziałające dyskryminacji. Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Thiess oraz prof. dr. hab. Ewa Jarosz poprowadziły panel dyskusyjny pt. "Równość w prawie dziecka do nauki", podczas którego rozważały znaczenie tego prawa dla dzieci oraz przekonywały zgromadzonych, że nie powinno się z tego prawa rezygnować. Na sam koniec głos zabrał dr Jan Olgerbrand, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, który mówił o Januszu Korczaku i jego poczuciu wykluczenia w perspektywie społecznej i politycznej dwudziestolecia międzywojennego.

Współorganizatorami konferencji w Poznaniu byli Wielkopolski Kurator Oświaty, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu, V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie.

Kolejna konferencja odbędzie się 20 marca w Rzeszowie i dotyczyć będzie mądrego wychowania.

6 marca 2012 roku w Poznaniu odbyła się konferencja z cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Było to już piąte spotkanie w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, tym razem poświęcone zagadnieniom równości w prawach dziecka.