Skip to:

W środę 21 grudnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie i wziął udział w wieczorze wigilijnym dla wychowanków.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Starosta Zambrowski Stanisław Krajewski, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej Tadeusz Bronakowski. Specjalnie na tę okazję wychowankowie ośrodka przygotowali przedstawienie jasełkowe pt. "Możemy zmieniać świat miłością".

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie (dawniej Dom Dziecka) istnieje od 1948 roku. Mieszka w nim - w pięciu grupach wychowawczych - 60 dzieci w wieku od 5 do 19 lat. Każda z nich to oddzielna "rodzinka", która dysponuje pomieszczeniami do spania, gotowania, pokojem rekreacyjnym, świetlicą do nauki, pomieszczeniami sanitarnymi, potrzebnym magazynkiem i odpowiednim sprzętem takim, jak w każdym domu. O wystroju decydują sami mieszkańcy zgodnie ze swoim gustem. Dziewczęta i chłopcy uczą się pod okiem swoich wychowawców, razem z nimi robią zakupy, gotują, sprzątają, W ten sposób uczą się gospodarności, zaradności, przygotowania do dorosłego życia. Wychowawca spełnia u nich rolę doradcy.

W środę 21 grudnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie i wziął udział w wieczorze wigilijnym dla wychowanków.