Skip to:

12 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie. Towarzyszył mu Podkarpacki Kurator Oświaty Antoni Wydro.

Ta placówka oświatowa łączy dwie szkoły - XII Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 4. Na spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka młodzież przygotowała program artystyczny składający się z piosenek, układów tanecznych i skeczów. W rozmowie z nim poruszano zagadnienia przemocy wobec dzieci, pytano o najczęstsze łamane prawa dzieci. Marek Michalak pytany o zdanie na temat noszenia kolczyków w szkole mówił, że powinien o tym rozstrzygać statut szkoły, który przecież powstaje przy udziale samorządu uczniowskiego.

12 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie. Towarzyszył mu Podkarpacki Kurator Oświaty Antoni Wydro.