Skip to:

9 lipca 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z apelem o zwiększenie działań prewencyjnych Policji związanych z ujawnianiem i eliminowaniem spożywania alkoholu i innych środków odurzających przez młodzież w okresie letniego wypoczynku.

Marek Michalak wyraził zaniepokojenie dostępnością alkoholu dla osób niepełnoletnich, mimo ustawowego zakazu. W ocenie Rzecznika działania zmierzające do ograniczenia tego problemu należałoby uznać za priorytetowe. Dlatego też Rzecznik Praw Dziecka postulował zwrócenie szczególnej uwagi przez funkcjonariuszy Policji na punkty zajmujące się dystrybucją napojów alkoholowych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Komendanta Głównego Policji

9 lipca 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z apelem o zwiększenie działań prewencyjnych Policji związanych z ujawnianiem i eliminowaniem spożywania alkoholu i innych środków odurzających przez młodzież w okresie letniego wypoczynku.