Skip to:

Marek Michalak zwrócił się 10 lipca do Prezesa Rady Ministrów o zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych dla pełnej realizacji zapisów projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rzecznik jest zaniepokojony informacjami o znacznym ograniczeniu środków budżetowych, przeznaczonych na wprowadzenie projektowanych przepisów.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów

Marek Michalak zwrócił się 10 lipca do Prezesa Rady Ministrów o zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych dla pełnej realizacji zapisów projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rzecznik jest zaniepokojony informacjami o znacznym ograniczeniu środków budżetowych, przeznaczonych na wprowadzenie projektowanych przepisów.