Skip to:

15 października br. Marek Michalak spotkał się z Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jarosławem Dudą.

W czasie spotkania szczególną uwagę zwrócono na problem narastającej przemocy wobec najmłodszych, a także dyskutowano o zjawisku 'eurosieroctwa'.

15 października br. Marek Michalak spotkał się z Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jarosławem Dudą.