Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka otrzymał odpowiedź Ministra Zdrowia na wystąpienie generalne z 26 czerwca 2012 roku, w którym zawarto ponawianą od 2010 roku propozycję corocznego badania każdego dziecka przez pediatrę. Propozycje resortu zdrowia bliskie są postulatom, które od 2 lat przedstawia Marek Michalak.

W odpowiedzi udzielonej przez Aleksandra Soplińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia przekazano, że trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Planowane jest zwiększenie liczby badań dziecka przez pediatrę oraz rozszerzenie zakresu profilaktycznego badania lekarskiego o wywiad z rodzicami uwzględniający zagadnienia oceny wydolności opiekuńczej rodziny oraz zachowań antyzdrowotnych w rodzinie, a także udzielanie rodzicom wyczerpującej i zrozumiałej informacji podsumowującej badanie dziecka. Inny postulat Rzecznika, dotyczący konieczności uregulowania kwestii dokumentowania działań medycznych w stosunku do dziecka, również znajduje się w fazie realizacji. Z zapowiedzi resortu wynika, że książeczka zdrowia zyska status dokumentu urzędowego.

Odpowiedź na wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka z 26 czerwca 2012 roku

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 roku

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia z 13 stycznia 2010 roku

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia z 21 kwietnia 2010 roku