Skip to:

- FAS jest chorobą nieuleczalną, przed którą można uchronić dziecko, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Wiedzę, że każda dawka alkoholu w ciąży szkodzi, należy upowszechniać – mówią zgodnie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Anna Grajcarek, prezes fundacji ad vocem z Krakowa, która stara się na co dzień w Małopolsce promować wiedzę o FAS, czyli najcięższej formie wad wrodzonych, powodującej upośledzenie rozwoju fizycznego i intelektualnego, wady serca, dysfunkcje mózgu.

Przedstawiciele fundacji ad vocem pozytywnie ocenili projekt rozwiązań prawnych w zakresie leczenia kobiet w ciąży, jakie Prezydentowi we wrześniu przedłożył Rzecznik Praw Dziecka. Eksperci potwierdzają, że – zgodnie z postulatami RPD – konieczna jest edukacja i profilaktyka w tym zakresie. Fundacja ad vocem na swoim terenie organizowała debatę „Mamo, nie krzywdź”, propagującą abstynencję wśród kobiet w ciąży.

Rozmowa dotyczyła podjęcia wspólnych działań w celu uruchomienia kampanii społecznej dotyczącej problematyki FAS. - Nie ulega wątpliwości jak ważną rolę może spełnić edukacja w tym zakresie – podkreśla Marek Michalak. Podczas spotkania omówiono także propozycje działań w zakresie stworzenia forum organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką FAS.

W Polsce, co rok rodzi się około 9000 dzieci z zaburzeniami spowodowanymi spożywaniem alkoholu przez matkę w ciąży. Dzieci te są bezbronne wobec braku skutecznych prawnych mechanizmów je chroniących. Do sięgania po alkohol podczas ciąży przyznaje się ok. 30 % kobiet. To groźne i bardzo smutne statystyki, które zmuszają do podjęcia działań.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie RPD mają przede wszystkim służyć wsparciu, profilaktyce oraz prowadzić do poprawy świadomości społecznej skutków picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży.