Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w prezentacji wyników z przeprowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny kolejnego badania wagi tornistrów uczniów. Dane nie pozostawiają wątpliwości, co drugie dziecko jest znacznie przeciążone.

Małe dzieci dźwigają nawet 11 kilogramowe plecaki, wynika z zaprezentowanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza ogólnopolskiego badania obciążenia uczniów ciężarem tornistrów. W ramach  akcji  przebadano ponad 114 tyś. uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w Polsce. Łączna waga tornistrów wyniosła 470,6 ton, czyli tyle ile ważną trzy wieloryby, 78 słoni afrykańskich lub 156 hipopotamów.

Na rodzicach spoczywa szczególna odpowiedzialność za codzienne weryfikowanie zawartości plecaka dziecka. Często znajdujemy tam zupełnie niepotrzebne rzeczy, np. ciężki mosiężny termos, czy zabawki. To wszystko sprawia, że dzieci w krótkimi czasie doznają trudno odwracalnych szkód zdrowotnych w postaci zwyrodnień, czy wad postawy, dlatego tak ważny jest nadzór osoby dorosłej i codzienne uczenie dziecka dbałości o własne zdrowie – mówi Marek Michalak  

Problem nadmiernego obciążenia tornistrów widoczny jest najbardziej w klasach I-III szkół podstawowych. Z badań wynika, że 58% uczniów nosi plecaki przekraczające 10% masy ich ciała i aż 17% uczniów nosi plecaki przekraczające aż 15% masy ciała. Najcięższy tornister w tej grupie wiekowej ważył 11 kg i należał do chłopca, u którego waga tornistra stanowiła aż 50% wagi jego ciała.

W grupie małych dzieci niechlubnie przodują pierwszoklasiści, wśród których przekroczenie wagi plecaka powyżej 10% masy ciała stwierdzono u 65% badanych. Natomiast aż 17% z tej grupy wiekowej nosi plecaki przekraczające 15% masy ciała.

Marek Michalak otwierając konferencję poświęcona bezpieczeństwu zdrowotnemu dzieci zainaugurował również V edycję programu „Lekki Tornister”, odbywającego się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Akcje w partnerstwie z GIS prowadzą Fundacja Rosa oraz Fundacja Sensoria.

Temat nadmiernej wagi uczniowskich tornistrów Rzecznik Praw Dziecka podnosi od 2009 roku. Efektem tych działań jest m.in. wprowadzenie w szkole szafek dla uczniów, co ma pomóc w redukcji ciężaru dźwiganego przez dzieci.