Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz ze swym doradcą Henryką Krzywonos-Strycharską, uczestniczył 17 grudnia 2011 roku w Trzeciej Wigilii Społeczności "PaT", która odbyła się w Warszawie. Podczas uroczystości inspektor Grzegorz Jach, pomysłodawca programu "Profilaktyka a Ty", odznaczony został Orderem Uśmiechu.

Siłą tego, co nazywam profilaktyką rówieśniczą, jest to, co młodzi czynią dla młodych, co młodzi mówią młodym, jak młodzi przestrzegają młodych - mówił Grzegorz Jach tuż po pasowaniu na Kawalera Orderu Uśmiechu. To robimy w PaT: promujemy modę na życie bez uzależnień. Nie psychologowie, nie specjaliści-terapeuci, nie pedagodzy, nie policjanci, nie dzielnicowi - koledzy. Koledzy mówiący wymownie - ja żyję bez alkoholu, bez narkotyków, zobacz jak jest fajnie, ile jest rzeczy - sport, harcerstwo, kultura, my mamy teatr, film. Dołącz do nas.

PaT to skrót od nazwy programu "Profilaktyka a Ty", stworzonego przez insp. Grzegorza Jacha z Komendy Głównej Policji, która jest równocześnie głównym jego organizatorem. PaT inspiruje i wspiera środowiska młodych do brania sprawy w swoje ręce poprzez profilaktykę rówieśniczą. Młodzież tworzy własne spektakle, filmy, artykuły, happeningi, radio, startuje z internetową telewizją PaTtv. A to wszystko nasycone jest autentycznością, pozytywną energią. Z takiego entuzjazmu i takiego myślenia narodziły się idee programu PaT - filozofia na promowanie mody życia bez uzależnień.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz ze swym doradcą Henryką Krzywonos-Strycharską, uczestniczył 17 grudnia 2011 roku w Trzeciej Wigilii Społeczności "PaT", która odbyła się w Warszawie. Podczas uroczystości inspektor Grzegorz Jach, pomysłodawca programu "Profilaktyka a Ty", odznaczony został Orderem Uśmiechu.