Skip to:

7 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim Biurze Głównego Ombudsmana Turcji pana Mehmeta Nihat Ömeroğlu. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu ochrony praw dziecka oraz instytucji Rzecznika Praw Dziecka w obu krajach.

Ombudsman Turcji przedstawił problemy tureckich dzieci, wyraził podziw dla polskiego systemu praw dziecka i przyjął rekomendacje w sprawie zwiększenia uprawnień ombudsmanów do występowania w interesie obywateli, w tym dzieci.

Rzecznik Praw Dziecka omówił problematykę i rozwiązania przyjęte w Polsce w zakresie ochrony praw dziecka, podkreślił, że urząd RPD ma umocowanie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przybliżył strukturę oraz statystyki spraw, jakimi zajmuje się Biuro. Zaprosił również do współpracy i zadeklarował pomoc przy tworzeniu rozwiązań systemowych, mających na celu lepszą ochronę praw dzieci w Turcji.