Skip to:

26 marca 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim Biurze z dziećmi i młodzieżą z Gminy Piecki.

Podczas wizyty w Biurze Rzecznika Praw Dziecka dzieci uczestniczyły w warsztatach o prawach dziecka, zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. Wykazały się dużą wiedzą na temat działalności Rzecznika Praw Dziecka. Były zainteresowane możliwościami zaangażowania się przez nie w działalność społeczną i wolontariacką. Zadawały mnóstwo pytań o działalność Rzecznika, zarówno w trakcie pełnienia funkcji, jak i również wcześniej, gdy zajmował się działalnością społeczną.

Marek Michalak otrzymał wykonane własnoręcznie przez dzieci wspaniałe prezenty wielkanocne, a mali goście – torby z upominkami promującymi prawa dziecka.