Skip to:

23 września br. Biuro Rzecznika Praw Dziecka odwiedziła delegacja Komisji ds. Praw Człowieka, Wyznań i Mniejszości Narodowych Izby Deputowanych Rumunii, który przyjechała do Polski na zaproszenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. Celem wizyty w Biurze RPD było poznanie polskich doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu ochrony praw dziecka oraz instytucji Rzecznika Praw Dziecka, do powołania których Rumunia właśnie się przygotowuje.

Tamara Dorina Ciofu, wiceprzewodnicząca Komisji ds. Praw Człowieka, Wyznań i Mniejszości Narodowych Izby Deputowanych Rumunii, przedstawiła problemy rumuńskich dzieci, wyraziła podziw dla polskiego systemu praw dziecka i przyjęła rekomendacje w sprawie budowania urzędu, wyposażonego w uprawnienia do występowania w interesie dzieci. Podczas spotkania goście zapoznani zostali z kompetencjami polskiego Rzecznika Praw Dziecka.  Podkreślono, że sprawowany przez niego urząd posiada umocowanie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przybliżone zostały także statystki dotyczące jego pracy oraz specyfika działań, podejmowanych przez Rzecznika Praw Dziecka.

Dyrektor Biura Małgorzata Gambrych w imieniu Rzecznika Praw Dziecka zaprosiła gości do współpracy i zadeklarowała pomoc konsultacyjną przy tworzeniu rozwiązań systemowych, mających na celu lepszą ochronę praw dzieci w Rumunii.