Skip to:

4 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim biurze z przedstawicielami władz Turkmenistanu w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Turkmenistanie. W skład delegacji weszli przedstawiciele parlamentu, ministerstw, środowiska akademickiego oraz instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka. Celem wizyty było zwiększenie wiedzy gości na temat standardów przestrzegania praw człowieka.

Podczas spotkania Marek Michalak opowiadał gościom o kompetencjach w jakie został wyposażony polski Rzecznik Praw Dziecka. Podkreślił, że sprawowany przez niego urząd posiada umocowanie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nawiązał również do obchodzonego w Polsce Roku Janusza Korczaka, zaznaczając że to właśnie Stary Doktor dał początek ochronie praw najmłodszych. Rzecznik Praw Dziecka przybliżył także statystki dotyczące swojej pracy oraz odpowiadał na liczne pytania gości o działalności biura oraz regulacje prawne.

4 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim biurze z przedstawicielami władz Turkmenistanu w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Turkmenistanie. W skład delegacji weszli przedstawiciele parlamentu, ministerstw, środowiska akademickiego oraz instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka. Celem wizyty było zwiększenie wiedzy gości na temat standardów przestrzegania praw człowieka.