Skip to:

W poniedziałek 3 listopada br. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka gościła 50-osobowa grupa uczniów i wychowawców z Gimnazjum im. Adam Borysa w Witkowie (powiat gnieźnieński). Gimnazjaliści spotkali się z Markiem Michalakiem w ramach realizowanego w swojej szkole przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie.

Młodzież przyjechała do siedziby Rzecznika po wcześniejszej wizycie w Sejmie, Senacie i Pałacu Prezydenckim. Po krótkim zwiedzaniu pomieszczeń Biura uczniowie spotkali się z Markiem Michalakiem. Podczas rozmowy padły pytania dotyczące m.in. problemu wyboru języka obcego na egzaminie gimnazjalnym czy sposobu oddziaływania przez młodzież na władze samorządowe w celu stworzenia lokalnego ośrodka kultury. Gimnazjaliści żywo dyskutowali o tak istotnych sprawach jak nałożenie obowiązku szkolnego na 6-latków oraz
o problemie 'eurosieroctwa' i krzywdzącym wg nich określeniu dzieci, których rodzice znajdują się na emigracji zarobkowej.

Odpowiadając na jedno z ostatnich pytań, dotyczące praw i obowiązków ucznia, Rzecznik Praw Dziecka zaznaczył, że prawa należą się każdemu człowiekowi ze względu na jego niezbywalną godność osobistą, a obowiązki przybywają wraz z wiekiem i pełnieniem określonych ról społecznych. W związku z tym nie powinna mieć miejsca sytuacja uzależniania respektowania praw od wywiązywania się z obowiązków. Rzecznik przypomniał również, że prawa posiadają nie tylko uczniowie, ale również rodzice, nauczyciele
i wychowawcy.

Na zakończenie spotkania Rzecznik Praw Dziecka przekazał na ręce Dyrektora Mariana Łukowskiego wydawnictwa i materiały upowszechniające prawa dziecka, a także po raz kolejny zaprosił do kolejnych odwiedzin Biura podczas wycieczek dzieci i młodzieży do Warszawy.

W poniedziałek 3 listopada br. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka gościła 50-osobowa grupa uczniów i wychowawców z Gimnazjum im. Adam Borysa w Witkowie (powiat gnieźnieński). Gimnazjaliści spotkali się z Markiem Michalakiem w ramach realizowanego w swojej szkole przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie.