Skip to:

7 kwietnia 2015 roku w Warszawie rozpoczęła się czterodniowa wizyta Przedstawicieli Ukraińskiego Parlamentarnego Komisarza Praw Człowieka. Wizyta ma na celu nawiązanie współpracy między polskim Rzecznikiem Praw Dziecka, a jego odpowiednikiem tworzonym na Ukrainie oraz przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu tego urzędu w Polsce i kompetencjach, w jakie został wyposażony. Wizyta została zorganizowana przez Komisję Europejską przy współpracy z polskim Rzecznikiem Praw Dziecka.

Ukraińskiego Parlamentarnego Komisarza Praw Człowieka reprezentują: Aksana Filipishyna Dyrektor Departamentu Przestrzegania Praw Dziecka, Olena Chorna Zastępca Szefa Jednostki Przestrzegania Praw Dziecka oraz Victoriia Ialovska Główny Specjalista z Departamentu Przestrzegania Praw Dziecka.

Wizyta przedstawicieli Ukrainy ma charakter szkoleniowy, jej zadaniem jest zapoznać ich z europejskimi dobrymi praktykami dotyczącymi ochrony praw dziecka, stanowiącymi podstawowy element rozwoju instytucji ochrony praw człowieka na Ukrainie. Nie bez powodu na cel wizyty wybrana została Polska. To właśnie polska instytucja Rzecznik Praw Dziecka posiada najdalej idące instrumenty prawne oraz konstytucyjne umocowanie.

Podczas swojego pobytu delegaci z Ukrainy zapoznają się z polskim systemem ochrony praw dziecka oraz jego praktycznym zastosowaniem. Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Dziecka zaprezentują działalność poszczególnych Zespołów Biura Rzecznika Praw Dziecka, wskazując na praktyczne zastosowanie przepisów prawa w ochronie praw dziecka oraz zwracając uwagę na największe problemy, jakie napotykają w swojej codziennej pracy. Przedstawione zostaną także raporty, przygotowane na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka: Nastolatki wobec Internetu oraz Charakterystyka i konsekwencje wyjazdów zarobkowych rodziców. Goście zapoznają się także z zasadami funkcjonowania Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, odwiedzą klinikę „Budzik”. Goście spotkają się również z przedstawicielami Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka: omówią zasady jej funkcjonowania i rolę w społecznym, merytorycznym wspieraniu działań Rzecznika.

Podczas wizyty przewidziane zostały spotkania dyskusyjne z przedstawicielami polskiego parlamentu, reprezentantami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicielami NGO.