Skip to:

17 grudnia 2012 r. na Uniwersytecie Sofijski im. św. Klimenta Ochrydzkiego odbyła się konferencja poświęcona prawom dziecka "Ochrona praw dzieci, wymagających szczególnej opieki - problemy i wyzwania". Konferencja wieńcząca obchody Roku Janusza Korczaka w Bułgarii, została zorganizowana przez Instytut Polski w Sofii we współpracy z Wydziałem Pedagogiki Uniwersytetu Sofijskiego i Państwową Agencją Ochrony Praw Dziecka. Na zaproszenie Instytutu Polskiego w Sofii udział w pracy konferencji wzięli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Jakub Śpiewak - prezes Fundacji KIDPROTECT w Polsce.

Uczestników konferencji przywitali Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Sofijskiego doc.dr Bonczo Gospodinow, J.E. Ambasador RP Leszek Hensel i Dyrektor Instytutu Polskiego w Sofii Agnieszka Kościuszko.

Konferencja składała się z trzech paneli: w pierwszym głównym panelu wystąpili Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Kalin Kamenow, prezes Państwowej Agencji Ochrony Praw Dziecka oraz prof. dr nauk pedagogicznych i prorektor Uniwersytetu Sofijskiego Albena Czawdarowa. W drugiej części swoje prezentacje mieli wykładowcy wydziału pedagogicznego oraz bulgarskiej Fundacji National Network for Children. W trzeciej części prezentacje wygłosili studenci Uniwersytetu Sofijskiego oraz przedstawiciele NGO, w tym Jakub Śpiewak z Fundacji Kid Protect.

Marek Michalak przedstawił wykład nt. "Rzecznik Praw Dziecka gwarantem pełniejszej ochrony praw najmłodszych obywateli", zapoznając obecnych z historią ustanowienia urzędu Rzecznika Praw Dziecka, jego uprawnieniami i doświadczeniem. Uczestnicy konferencji otrzymali w materiałach do konferencji tłumaczenie na język bułgarski Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, jak również tekst Deklaracji Warszawskiej, do podpisania którego zostali zachęceni. Materiały przygotował Instytut Polski w Sofii.

W przerwie między panelami uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wystawy "Nie ma dzieci - są tylko ludzie" udostępnionej przez MSZ i Biuro Rzecznika Praw Dziecka w języku angielskim i wyprodukowanej przez Instytut Polski w Sofii.

18 grudnia Marek Michalak odwiedził Dom Dziecka im. Penczo Sławejkowa w Sofii, w którym przebywały dzieci w wieku od 7 do 18 lat i zapoznał się z warunkami, w których są wychowywane. Po wizycie Rzecznik powitał Świętego Mikołaja na lotnisku sofijskim razem z dziećmi z sofijskich Domów Dziecka. To coroczna impreza, organizowana przez przedstawicielki bułgarskiego parlamentu i Urząd Miasta Stołecznego Sofii. W imprezie udział wzięli Minister Transportu RB Iwajło Moskowski i Kalin Kamenow, prezes Państwowej Agencji Ochrony Praw Dziecka.

W klubie prasowym Bułgarskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa, zwołana przez Georgiego Bogdanowa, prezesa Krajowej Sieci dla Dzieci. W swoim wystąpieniu Georgi Bogdanow zapoznał obecnych z propozycją ustanowienia w Bułgarii urzędu Rzecznika Praw Dziecka w ramach istniejących struktur Rzecznika Praw Obywatelskich, a Marek Michalak przedstawił historię powstania instytucji Rzecznika Praw Dziecka RP, jej funkcjonowanie i osiągnięcia.

Z inicjatywy Ambasady RP w Sofii odbyło się spotkanie z Wiceprezydentem Bułgarii Margaritą Popową. Z inicjatywy Instytut Polskiego odbyło się także spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Konstantinem Penczewem, którego Minister Marek Michalak zapoznał z uprawnieniami Rzecznika Praw Dziecka w Polsce. Konstantin Penczew wręczył Markowi Michalakowi medal bułgarskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.