Skip to:

W dniach 14-15 stycznia 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył wizytę w Łodzi i wziął udział w spotkaniach z przedstawicielami władz, organizacji pozarządowych i służb działających na rzecz dzieci i młodzieży.

Pierwsze spotkanie z Wojewodą Łódzkim, Panią Jolantą Chełmińską, poświęcone było przede wszystkim systemowi tworzenia rodzin zastępczych. Dyskusję rozpoczęła Poseł na Sejm RP Hanna Zdanowska, przedstawiając problem ponad 200 łódzkich dzieci, dla których od końca listopada ubiegłego roku nie udało się znaleźć miejsca w pieczy zastępczej. Uczestnicy spotkania zgodzili się, iż w pierwszeństwie należy wspierać i pomagać rodzinom nie radzącym sobie z odpowiedzialnym wychowywaniem dzieci - szansą na to jest asystent rodzinny - nowa, przewidywana w reformie systemu forma pomocy rodzinie. Poważnym problemem są uchybienia w obowiązującym systemie prawnym, wpływające na przeciąganie procedur nie tylko w obszarze rodzicielstwa zastępczego, ale także spraw adopcyjnych. Stwierdzono również, iż z uwagi na dobro dzieci, które nie znajdują odpowiednich warunków w rodzinach naturalnych, potrzebne są zmiany przepisów przyspieszające adopcje. Wśród wielu tematów poruszonych podczas spotkania były tak ważne sprawy, jak: rola pediatrów w leczeniu dzieci, zabezpieczenie łóżek szpitalnych na oddziałach pediatrycznych, kwestia przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz zapewnienie im bezpieczeństwa w rodzinie, szkole i miejscu zamieszkania.

Na zakończenie dyskusji Marek Michalak zwrócił uwagę na konieczność systemowych działań interdyscyplinarnych, umożliwiających właściwy przepływ informacji i prawidłowe podejmowanie decyzji dotyczących pomocy dziecku i rodzinie. Warto podkreślić, że interdyscyplinarny zespół zajmujący się zwalczaniem przemocy w rodzinie działa w województwie łódzkim od października 2008 roku.

Kolejne spotkanie z udziałem Rzecznika Praw Dziecka, radnych Rady Miejskiej w Łodzi i przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczyło sytuacji dzieci i młodzieży w regionie. W trakcie dyskusji poruszono m.in. problem dostępności dla dzieci do lekarzy specjalistów. Rzecznik zadeklarował gotowość pomocy i interwencji w przypadku sytuacji odmawiania dzieciom przyjęcia na oddziały szpitalne. Zebrani w łódzkim Urzędzie Miasta zgodnie stwierdzili, iż niezbędne są zmiany obowiązujących przepisów.

W programie wizyty Rzecznika Praw Dziecka w Łodzi znalazły się również spotkania z podopiecznymi świetlicy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ośrodka pracy twórczej Stowarzyszenia "Neo" oraz w Klinice Prawa Dziecka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W piątek 16 stycznia br. Marek Michalak odwiedził małych pacjentów oddziału pediatrycznego Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i spotkał się z Dyrektorem Centrum, prof. Przemysławem Oszukowskim oraz pracownikami Szpitala.

W dniach 14-15 stycznia 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył wizytę w Łodzi i wziął udział w spotkaniach z przedstawicielami władz, organizacji pozarządowych i służb działających na rzecz dzieci i młodzieży.