Skip to:

„W podziękowaniu za poświęcenie, życzliwość i pracę na rzecz dzieci” – dziękując za przyjaźń i zaangażowanie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiznie wręczyli uroczyście Markowi Michalakowi okolicznościową statuetkę Przyjaciela Szkoły podczas wizyty w Biurze RPD 5 marca br.

- Jakie są prawa dziecka? Które z nich jest najważniejsze? Czy w szkole można spędzić noc na czytaniu książek? – to tylko niektóre z pytań, na które śpiewająco odpowiadali najmłodsi mieszkańcy Grali Dąbrowizny. Podczas spotkania z Rzecznikiem młodzi ludzie wypytywali o codzienne zajęcia Marka Michalaka, sposoby w jakie Rzecznik pomaga dzieciom zgłaszającym się do niego ze swoimi problemami. Uczniowie byli zainteresowani także tym jak funkcjonuje Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Spotkanie było też okazją, by opowiedzieć o zorganizowanych i planowanych przez młodzież przedsięwzięciach mających na celu upamiętnienie 50-lecia Orderu Uśmiechu oraz zainaugurowane w lutym obchody Roku Ireny Sendlerowej.

Młodzi ludzie opowiadali, że w swojej szkole nie tylko się uczą, ale także dobrze się bawią organizując rozmaite cykliczne wydarzenia jak „Noce z książką” ,których ostatnią edycję poświęcili właśnie bohaterom tego roku – Kawalerom Orderu Uśmiechu i Irenie Sendlerowej.